Odoo ERP-implementatie


Elke Odoo implementatie is anders, maar de manier hoe we de implementatie doen blijft dezelfde.  Het uitgangspunt bij een implementatie is dat je onderneming op een efficientere manier kan gaan werken.  Dit resulteert hopelijk in meer ruimte voor medewerkers om zich bezig te houden met de groei van je onderneming en niet met administratief of operationele taken die veel makkelijker kunnen.  

STAP 1
Screening

In deze fase proberen we inzicht te krijgen in je onderneming.  Door een gedegen analyse brengen we de gewenste manier van werken in kaart, toegespitst op de diverse processen binnen je onderneming.  Ook kijken we hier meteen naar verbeterpunten.  Alle belangrijke items die in Odoo moeten komen worden hier besproken.  

STAP 2
De configuratie

We gaan aan de slag met de bevindingen uit stap 1 en gaan Odoo configureren conform de  bepaalde uitgangspunten.   Tijdens dit proces vindt er veel afstemming plaats tussen het implementatie team en de verantwoordelijke persoon/personen binnen je onderneming.  

STAP 3
Testen en aanpassing

We gaan in de testomgeving aan de slag (eventueel schaduw draaien) om te kijken of alles goed werkt en of de projectvereisten zijn gehaald.  Aanpassingen worden hier meegenomen en validatie door proceseigenaren vindt in deze fase plaats.  Ook migratie van oude gegevens vindt in deze fase plaats. 

STAP 4
Let's go

We zijn live.  Iedereen gaat nu echt aan de slag en in deze fase geven we ook waar nodig voldoende trainingen aan personeel.  Onze mensen blijven aan board gedurende de afgesproken tijd om eventuele problemen snel op te lossen.

STAP 5
Aanpassingen / nazorg 

Het project is opgeleverd maar tijdens deze periode blijven wij aangehaakt voor ondersteuningsverzoeken.